Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

14.3.2024 Liisa Hautamäki

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukainen tietosuojaseloste, hyväksytty 2.3.2024.


Rekisterinpitäjä : Raassina Sukuseura ry
Henkilötietojen käsittelijä

 • Sukututkimusrekisteri: Reetta Karjalainen; littlesoul79@hotmail.com
 • Jäsenrekisteri: Liisa Hautamäki; liisa.hautamaki@kolumbus.fi

Käsittelyn tarkoitus

 • Raassinan sukua koskevien suku-ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin
 • Raassinan suvun sukukirjan julkaiseminen
 • Jäsenrekisterin ylläpitäminen

Käsittelyn oikeusperuste

 • Sukututkimusrekisteri ja sukukirja: Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutuminen (6 artikla 1f kohta)
 • Jäsenrekisteri: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvotteen noudattaminen (6 artikla 1 c kohta)

Oikeutettu etu

 • Sukututkimusrekisteri: Historiallinen tutkimus ja sivistykselliset perusoikeudet
 • Sukukirjan julkaiseminen: Sananvapauden käyttö

Tahot, joille tietoja luovutetaan

 • Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi. Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan.
 • Jäsenrekisteri: Elossa olevien rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään ainoastaan jäsenmaksun kantamiseksi ja sukuseuran viestintätarkoituksissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Sukututkimusrekisteri: Suku- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja ja henkilötunnuksia ei käsitellä. Henkilötiedot on saatu osaksi rekisteröidyiltä itseltään, osaksi
  viranomaisten henkilörekistereistä (lähinnä väestötietojärjestelmästä ja evankelisluterilaisen kirkon kirkonkirjoista) sekä arkistosta ja painetuista lähteistä.
 • Jäsenrekisteri: Yhdistyslain säätämät henkilötiedot (jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja syntymäaika, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus). Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

 • Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä ylläpitää sukututkimus-rekisteriä. Sen päätyttyäsukututkimusrekisteri joko siirretään yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.
 • Jäsenrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen ja poistetaan mahdollisimman pian jäsenyyden päätyttyä.

Käsittelyn turvatoimet


Rekisterinpitäjä varmistaa riittävän tietoturvan mm. suojaamalla tiedot luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta ja häviämiseltä. Rekisterinpitäjä käyttää
luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, joilla on asianmukaiset suojaukset. Rekisterinpitäjä pitää tietojärjestelmänsä jatkuvasti ajantasaisina ja tietoturvallisina sekä huolehtii
varmuuskopioista.Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin.


Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada tieto omien henkilötietojensä käsittelystä.
 • Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa.
 • Oikeus pyytää oman henkilötietonsa oikaisemista tai poistamista.
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • Oikeus tehdä käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetul


Raassina Sukuseura Ry 2012 | Rekisteriseloste