Sukuseuralle uudistetut säännöt ja uusi kunniajäsen

Liisa Hautamäki 24.8.2022

Sukuseuran vuosikokoukseen ja sukujuhlaan Joensuussa kokoontui yhteensä 63 Raassina-sukuun kuuluvaa. Osallistujien joukossa oli ”serkkuja” Floridasta, Tanskasta ja Ruotsista. Kokouksen avauksessa puheenjohtaja Olavi Raassina käsitteli syitä 30-vuotisjuhlan siirtymiselle ja tilanteelle tänä päivänä Suomessa ja kansainvälisesti. Menneiden vuosien aikana kuolleita sukulaisia muistettiin sytyttämällä kynttilä heidän muistokseen ennen yhdessä laulettua virttä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Raassina Joensuusta ja sihteeriksi Liisa Hautamäki. Muiksi kokousvirkailijoiksi päätettiin Sirpa ja Tapio Saario pöytäkirjantarkastajiksi ja Lea Viertonen ja Matti Saario ääntenlaskijoiksi. Osallistujille oli jaettu ohjelmavihko, jossa oli tietoa kokouksessä käsiteltävistä asioista. Puheenjohtaja Olavi Raassina esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuosilta 2020 ja 2021. Niihin hyväksyttiin lisäys sukututkimus-kohtaan, sillä Raassinoiden sukutukimusta on jatkettu selvittämällä muun muassa Sortavalan sukuhaaran naispuolisten jäsenten sukutietoja. Taloudenhoitaja Liisa Hautamäki esitteli vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätökset. Vuonna 2020 tulos oli hieman alijäämäinen, kun taas vuodelta 2021 jäi ylijäämää. Ylijäämä oli syntynyt jäsenmaksun korotuksen ja hallituksen kokouskulujen vähentymisen johdosta. Hallitus ei ole kokoontunut läsnäolokokouksiin, vaan on pitänyt ne etäyhteydellä. Kokous hyväksyi toimintakertomukset tehdyn lisäyksen myötä ja vahvisti tilinpäätökset. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus käsiteltyjen vuosien osalta.

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuosille 2023-2024 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Ensi vuonna on tarkoitus tehdä sukuretki Heinävedelle Valamoon kesäkuun alussa. Tarkemmat tiedot retken ohjelmasta kerrotaan sukulehdessä ja kevään jäsentiedotteessa.

Olavi Raassina valittiin jatkamaan sukuseuran puheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkavat HelkaTiainen, Milma Saario, Reetta Karjalainen, Raija Saarijärvi ja Liisa Hautamäki. Seppo Hokkanen halusi luopua jäsenyydestään ja ehdotti tilalle Taru Anttilaa Riihimäeltä. Hänet valittiin hallitukseen uudeksi jäseneksi. Kiitokset Sepolle hallituksessa toimisesta. Hallituksen yhteystiedot ovat näillä kotisivuilla. Toiminnanatarkastajana jatkaa Heimo Holmberg ja varatarkastajana Pekka Raassina.

Sukuseuran sääntöihin oli valmisteltu muutosesitys, jonka esitteli sihteeri Liisa Hautamäki. Muutosten tavoitteena on ajantasaistaa ja joustavoittaa seuran toimintaa. Tärkeimpänä on muutos vuosikokouksen koollekutsumisesta ja siihen osallistumisesta myös tietoliikenneyhteydellä. Kutsu voidaan toimittaa kirjeen lisäksi myös tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin, sillä sanomalehti ei tavoita tänä päivänä kaikkia jäseniä. Toimintaan vaikutta myös jäsenen erottamismenettelyn siirtyminen hallitukselle. Jäsen voidaan erottaa mikäli jäsenmaksu on maksamatta kaksi vuotta. Sääntömuutosesitys hyväksyttiin. Säännöt lähetään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tarkastettavaksi ja ne tulevat voimaan PHR:n vahvistettua ne.

Vuosikokous kutsui sukuseuralle uuden kunniajäsenen Matti Raassinan Lieksasta. Hän on ollut useamman kauden hallituksessa varapuheenjohtajana, järjestänyt sukuretkiä ja toiminut sukujuhlan isäntänä. Tilaisuudessa luovutettiin kunniakirjat myös kaksi vuotta sitten kutsutuille kunniajäsenille Irja Karjalaiselle ja Sirkku Kilpeläiselle. Tarja Raassina ei valitettavasti päässyt paikalle. Lämpimät onnittelut ja kiitokset sukuseuran hyväksi tehdystä työstä kaikille kunniajäsenille.

Sukujuhlan tunnelmia ja kuvia tilaisuudesta julkaistaan tämän vuoden sukulehdessä

Raassina Sukuseura Ry 2012 | Rekisteriseloste